bg mb medilive nhà thuốc medilive

Nhà thuốc Medilive

Liên hệ chúng tôi

Hệ thống nhà thuốc Medilive là hệ thống nhà thuốc online số 1 Việt Nam. Chúng tôi nhà thuốc Medilive tự hào là đơn vị tiên phong kết nối cộng đồng nhà thuốc tới nguời bệnh, tạo ra một trải nghiệm mua sắm mới tới cho người bệnh. Với cơ sở là hệ thống nhà thuốc online với data người dùng khổng lồ cùng với mạng lưới chi nhánh nhà thuốc với hơn 20 cơ sở trực thuộc và hơn 150 đối tác chi nhánh. Medilive đã tạo ra hệ thống nhà thuốc đa điểm sẵn sàng phục vụ cho người bệnh trên khắp cả nước.

Tầm nhìn hệ thống nhà thuốc Medilive sẽ trở thành hệ thống nhà thuốc online số 1 tại Việt Nam với hơn 2000 điểm bán trên toàn quốc.

z3206722875884 0dc76e9f7af50e66b2606797a8fc88ae nhà thuốc medilive
z3206721311101 826cf0618d6553b4da057bf8472abeb6 1 nhà thuốc medilive
z3206722657140 62b9dac2d0066bae4be9d516755d7cea nhà thuốc medilive
z3206722224544 79c9fc9ba6c1cd9d3eb307777f5aad68 nhà thuốc medilive
z3206722346156 127a6ecde3c8ede8b1cf1c8d44d1a3eb nhà thuốc medilive
z3206721551986 91d06acf65f1a2ecebb4211eb05ae20b nhà thuốc medilive
z3206722042542 ce16fd892610acc2e4e86acb4d80127d nhà thuốc medilive
z3206721729672 175b2407b81f8637557a891482a42fe2 nhà thuốc medilive
z3206721901538 0f664b766e87cd9955b68dd94d7c1ce6 nhà thuốc medilive

3 thoughts on “HỆ THỐNG NHÀ THUỐC MEDILIVE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *